Werkboek
 
WERKBOEK
 
DIGITALE SCANS
 
OEFENINGEN
"Samen invulling geven aan internationalisering"

OEFENINGEN

Oefeningen


Oefening A is bedoeld voor de coördinator(en) om een beeld te krijgen hoe internationalisering op instellingsniveau er voor staat. Oefeningen B tot en met E helpen u om stapsgewijs internationaliseringsbeleid te ontwikkelen. Oefening F helpt u om internationalisering vorm te geven in opleidingsverband. Oefening G brengt uw innovatief idee naar een concrete volgende stap. 
Oefening A: Reflectie aan de hand van rapportage
 • Stand van zaken internationalisering op instellingsniveau in beeld.
Oefening B: Verbinden met mee-makers
 • Stakeholders betrekken bij internationalisering.
 • Het thema persoonlijk maken door het delen van ervaringen.   
Oefening C: Dialoog over internationalisering
 • Met elkaar bepalen wat goed gaat, wat beter kan en wat de ambities zijn. 
Oefening D: Organisatiecultuur bespreekbaar maken
 • Nagaan of ambities realistisch zijn met het oog op de culturele context.
Oefening E: Beleidsopties uitwerken
 • Speerpunten voor internationalisering formuleren en operationaliseren.
 • Integratie in onderwijsbeleid en -praktijk.
   
Oefening F: Aan de slag met het opleidingsteam
 • Ervaringen met internationalisering delen.
 • Betekenis en invulling geven aan internationalisering voor de opleiding.
 • Afstemming met instellingsbreed beleid.
Oefening G: Prototyperen
 • Een bezoek aan buitenlandse partner(s) kan inspireren om anders naar de eigen leerpraktijk te kijken.
 • Prototyping brengt een innovatief idee naar een concrete volgende stap.

ZOEKEN

ZOEKEN
" De KIS2020 helpt u om uw internationaliseringsstrategie af te stemmen op de context van uw instelling "
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.