Werkboek
 
WERKBOEK
 
DIGITALE SCANS
 
OEFENINGEN
"Samen invulling geven aan internationalisering"

OEFENINGEN

Oefeningen


Oefening A is bedoeld voor de coördinator(en) om een beeld te krijgen hoe internationalisering op instellingsniveau er voor staat. Oefeningen B tot en met E helpen u om stapsgewijs internationaliseringsbeleid te ontwikkelen. Oefening F helpt u om internationalisering vorm te geven in opleidingsverband. Oefening G brengt uw innovatief idee naar een concrete volgende stap. 
Oefening A: Reflectie aan de hand van rapportage
 • Stand van zaken internationalisering op instellingsniveau in beeld.
Oefening B: Verbinden met mee-makers
 • Stakeholders betrekken bij internationalisering.
 • Het thema persoonlijk maken door het delen van ervaringen.   
Oefening C: Dialoog over internationalisering
 • Met elkaar bepalen wat goed gaat, wat beter kan en wat de ambities zijn. 
Oefening D: Organisatiecultuur bespreekbaar maken
 • Nagaan of ambities realistisch zijn met het oog op de culturele context.
Oefening E: Beleidsopties uitwerken
 • Speerpunten voor internationalisering formuleren en operationaliseren.
 • Integratie in onderwijsbeleid en -praktijk.
   
Oefening F: Aan de slag met het opleidingsteam
 • Ervaringen met internationalisering delen.
 • Betekenis en invulling geven aan internationalisering voor de opleiding.
 • Afstemming met instellingsbreed beleid.
Oefening G: Prototyperen
 • Een bezoek aan buitenlandse partner(s) kan inspireren om anders naar de eigen leerpraktijk te kijken.
 • Prototyping brengt een innovatief idee naar een concrete volgende stap.

ZOEKEN

ZOEKEN
" None of us is as smart as all of us "