Werkboek
 
WERKBOEK
 
DIGITALE SCANS
 
OEFENINGEN

Kwaliteit en Impactscan 2020

De Kwaliteit- en Impactscan (KIS 2020) is een toolkit voor inbedding van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs. 2020 verwijst naar de Europese doelen; het strategisch beleidskader van de Europese Commissie op het terrein van onderwijs en leven lang leren. Het doel van deze toolkit is u te helpen bij het (verder) integreren van internationalisering in het onderwijs en het inbedden van internationalisering in uw beleid en organisatie. Deze website biedt u naast het werkboek en oefeningen, die tevens als pdf te downloaden zijn, ook direct toegang tot de inventarisatiescan, de contextscan en de docentenscan.

ZOEKEN

ZOEKEN
" None of us is as smart as all of us "
WERKBOEK
Introductie KIS 2020 met toelichting en tips bij scans en oefeningen.
DIGITALE SCANS
Online vragenlijsten om het gesprek over internationalisering op gang te brengen.
OEFENINGEN
Samen betekenis en invulling geven aan internationalisering.